อึ้งแปดตลบ !! หนุ่มนำ “กุ้ง” วางบนชายหาด ผ่านไม่ถึง 5 นาที ดันมีสิ่งนี้มุดขึ้นมา ซูมเข้าดูชัดๆแทบสลบ รวยไม่รู้ตัวจริงๆ (คลิป)

สำหรับใครที่ไปตกปลามักจะใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อล่อ แต่คลิปนี้กลับใช้กุ้งเป็นเหยื่อในการตก เพรียงทราย และคีมหนีบ 1 อัน เท่านั้นก็จะดึงเพรียงทรายขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย แถมไม่ดิ้นอีกด้วย


ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเครื่องมือกันให้พร้อม เอากุ้งไปต้มจนสุก และก็คีมจากนั้นลงน้ำกันเลย

ขั้นตอนที่ 2 ใช้กุ้งเป็นเหยื่อล่อจากนั้นหากเพรียงทรายขึ้นมาแล้วก็ใช้คีมหนีบมันเอาไว้เลย

ในท้ายสุดก็แค่ดึงตัวเพรียงขึ้นมา


เพรียงทราย ถือเป็นสัตว์ที่สำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของห่วงโซ่อาหาร มันทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชสัตว์ด้วยการกินเป็นอาหาร และตัวมันเองก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการนำสัตว์ชนิดนี้มาใช้เป็นอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพทำให้สัตว์โตเร็วและแข็งแรง มีไขมันที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะสำหรับผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ไขมันของเพรียงทรายมีผลช่วยในการพัฒนารังไข่ของกุ้งได้เป็นอย่างดี กุ้งที่ได้กินเพรียงทรายจะสามารถสร้างไข่ได้ในปริมาณที่มาก และมีอัตราการรอดของลูกกุ้งจากไข่สูงมากขึ้นอีกด้วย

ด้วยคุณประโยชน์ในการใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ทำให้มีการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะ และสามารถใช้ได้ทั้งในแบบเพรียงทรายสด หรือผ่านการแปรรูป ทำแห้ง หรือป่นผสมกับอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ ถือเป็นนวัตกรรมที่นำเอาความสมบูรณ์ของระบบนิเวท มาใช้สนับสนุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้ได้ผลผลิตดี สัตว์ที่เลี้ยงมีความแข็งแรง และมีความสวยงาม และสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย และมีปริมาณในการรอดของตัวอ่อนที่พึ่งออกจากไข่ในปริมาณสูง


ชมคลิป

ขอบคุณคลิป Fox Whisperer
เขียนโดย สุภาพร จีนทอง
Cr:zliekr.com